Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

September 06 2019

wwannie
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viacotarsky cotarsky

September 05 2019

wwannie
2028 7bdf
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahelenburns helenburns

September 04 2019

wwannie

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak

September 03 2019

wwannie
4663 24cc
Reposted fromkropq kropq viakoralina koralina

September 01 2019

wwannie
wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
wwannie
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viabeltane beltane
wwannie
Staliśmy ciało w ciało, a ona zanosiła się od płaczu. (...) Wtuliła się głęboko we mnie i płakała do siebie. Trzęsła się i dygotała, z zimna i przejęcia, z żalu i zaniedbania, winiąc już tylko i wyłącznie siebie.
— Tomasz Organek "Teoria opanowywania trwogi"
Reposted frommaybeyou maybeyou viabeeth beeth

August 31 2019

wwannie
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viacotarsky cotarsky
wwannie
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
wwannie
0400 df1a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
wwannie
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
wwannie
6614 f5dd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMaryiczary Maryiczary

August 29 2019

wwannie
Reposted frombluuu bluuu
wwannie
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky

August 27 2019

wwannie
wwannie
7453 5cea 500
Reposted fromcontigo contigo viacotarsky cotarsky
wwannie
8510 008c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl