Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2019

wwannie
2342 2a8f
Reposted fromdailylife dailylife viaaikko aikko

August 02 2019

wwannie
0804 6a39 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa via404found 404found

August 01 2019

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
wwannie
wwannie
8868 ccee
Reposted fromiammistake iammistake viathereisnogod thereisnogod

July 31 2019

wwannie
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapozakontrola pozakontrola

July 30 2019

wwannie
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viaaikko aikko
wwannie
0222 aeec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolakocie olakocie
wwannie
7831 9713 500

July 29 2019

wwannie
wwannie

July 28 2019

wwannie
Reposted fromheroes heroes viamoai moai
wwannie
7508 0208 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 27 2019

9012 2f96 500
wwannie
9874 cff9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashakeme shakeme
wwannie

July 25 2019

wwannie
wwannie
7620 68f6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabadblood badblood

July 24 2019

wwannie
0072 cc66 500
Reposted fromem82 em82 vianotyourstrawberry notyourstrawberry

July 23 2019

wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl