Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

3621 06dd

unfortunately-awake:

//T E M P O R A R Y\

Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid viacotarsky cotarsky
wwannie
8492 9509 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamerce merce
wwannie
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
wwannie
6753 77a7 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia

February 26 2020

wwannie
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou

February 24 2020

wwannie
wwannie
Nie trwoń energii na strach, tak jak ja to robiłam przez trzy czwarte mojego dotychczasowego życia. Nie pozwól, żeby cię zjadał. A im bardziej się boisz, tym silniej walcz, bij, kop. Wygrasz.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
wwannie
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
wwannie

February 21 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca

February 20 2020

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme
wwannie
1656 f757
Reposted fromrubinek rubinek via12czerwca 12czerwca

February 19 2020

wwannie
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viagrovly grovly
wwannie
1987 c3c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaybeyou maybeyou
wwannie

February 18 2020

wwannie
7861 5a21
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrovly grovly

February 17 2020

wwannie
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir via12czerwca 12czerwca
wwannie
wwannie
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaikko aikko
6548 3fd0 500

olelov:

Norway, 2013

Reposted fromrichardgecko richardgecko viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl