Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

wwannie
5579 d0fa

August 22 2017

wwannie
wwannie
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viagdziejestola gdziejestola

August 21 2017

wwannie
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viasurpriseme surpriseme
wwannie
9404 3770
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaakysz akysz
wwannie
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

August 19 2017

wwannie
wwannie
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
wwannie
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsatiability insatiability

August 18 2017

wwannie
2918 2465 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
wwannie
8356 8953
Reposted fromMuppet Muppet viaplumi plumi
wwannie
5708 5336 500
Reposted frombluuu bluuu

August 15 2017

wwannie
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

August 14 2017

wwannie
Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w Sieci"
wwannie
wwannie
Reposted frombluuu bluuu
wwannie
wwannie

August 13 2017

wwannie
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl