Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

wwannie
1809 5d64
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaElfLucznik ElfLucznik
wwannie
6743 6381
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaveritas1 veritas1
wwannie
9885 ec7e
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viapoziomki poziomki
wwannie
5027 f615 500
Reposted fromsavatage savatage viaMaryiczary Maryiczary

September 21 2017

wwannie
Patrzyła na niego przez krótką chwilę i właśnie wtedy, w momencie, gdy spojrzała mu prosto w twarz, poczuła, że coś w niej drgnęło. Chciałaby powiedzieć, że drgnęło leciutko, ot, niezauważalnie, lecz było zupełnie inaczej. Było tak, jakby serce zaczęło pompować krew czterema komorami naraz, zalewając nią i płuca, i całe ciało. 
— Jeździec Miedziany
wwannie
wwannie
1401 ec93
yes! 
Reposted byMashebeattmanheartbreakmyzone
wwannie
8654 9000

September 20 2017

wwannie
7478 6070 500
Reposted byanabeeselseybadbloodmagiciansassistantlissieitmakesmecalmNoCinderellasoymihlkdivipulczynskideepbluexbreatheslow123mayamarcarlandlouiseniskowodontforgetmegreys-anatomyissuladaaa93laaadyinblackakyszheartbreakpartyhardorgtfomarghotsaileach

September 19 2017

wwannie
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viagdziejestola gdziejestola
wwannie
3444 0d56
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viabadblood badblood
wwannie
8131 9bc5
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk via21gramow 21gramow
wwannie
4172 4641

September 18 2017

wwannie
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie
— Charles Bukowski
Reposted fromebe ebe viagdziejestola gdziejestola

September 17 2017

wwannie
6196 d557

Reposted fromSurvivedGirl SurvivedGirl viachorera chorera

September 16 2017

wwannie
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 15 2017

wwannie
0481 e769

September 14 2017

2252 c4ed
Reposted fromzi zi viagreywolf greywolf
1183 7279 500

dennybitte:

September flowers

by Denny Bitte

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMonia94 Monia94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl