Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

wwannie

November 07 2018

wwannie
To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek.
(...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem

November 05 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

November 04 2018

wwannie
wwannie
wwannie
wwannie
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney

November 01 2018

wwannie
2158 9027 500
Politechnika Gdańska

October 28 2018

wwannie
Zrozumiałam, że dobro to nasza prawda, chociaż zewnętrzny świat często każe nam sądzić, że jest zupełnie inaczej. Nasza prawda to nasza dusza i świat naszego serca. Tam jest radość - taka zwyczajna, bez powodu. Tam mieszka spokój, który oznacza całkowitą pewność. Tam jest miłość.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
wwannie
4968 a98d 500
Reposted byquotesfilmowyeazyicachalotniebalaganovenoriammistakemalinowowaDagarhenszarlotka76into-blackbakteryjaofbitchesandbutterflies
wwannie
Reposted frombluuu bluuu

October 24 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

October 22 2018

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme

October 20 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu
wwannie
Reposted frombluuu bluuu
wwannie
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacziczi cziczi

October 17 2018

wwannie
8066 fc62
Reposted fromjustMeee justMeee viamaybeyou maybeyou

October 16 2018

wwannie
1513 9a19 500
Reposted from4777727772 4777727772 viameadowlarks meadowlarks

October 15 2018

wwannie
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt vialentilcia lentilcia

October 12 2018

wwannie
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl