Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

wwannie
5354 093a
Reposted fromoutline outline viaPicki91 Picki91

July 05 2018

8823 f317 500
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viajazon jazon

July 02 2018

wwannie

julianajohnsonphoto: Bolivia March 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacotarsky cotarsky
wwannie
3287 452c
adios interno! 
Reposted bypiehusbadbloodcoeurinakiksmiimiapluzynainerte

July 01 2018

wwannie
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastefanson stefanson
wwannie
wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh

June 29 2018

wwannie
8906 f6aa
Reposted fromlosbananos losbananos viaheartbreak heartbreak

June 28 2018

wwannie
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viamoai moai

June 27 2018

wwannie

June 26 2018

wwannie
7402 31c2
Reposted byjanealicejonesMissDeWorde919Carmiladdrunkunterlandbadbloodpkz451SakerosmaardhundStoneColdSobershadowfax42kaesekuchenday11shadowpati2k6LanebeqstraycatskizzoKaviahxalultravioletBrainypatrzpodnogiTigerlenokturnalelentarieSanthekatiuszakgeguhonigwurmjarlaxlemontakstrangerthankindnessnicapicellastrikerfavouriteworstnightmareyoungandstupidghalbadiousjazonsiaravertheerpinkcacaoomarvellous

June 25 2018

wwannie
9106 d168 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou
wwannie
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viayanek yanek
wwannie
“ (...) o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach (...) Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej (...)”
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viairbjarbirb irbjarbirb

June 24 2018

wwannie
Myślę, że to, co robimy nie jest do końca rozsądne. Ale w życiu trzeba czasami działać nierozsądnie, żeby sobie z nim poradzić. Wolę być dziwna czy szalona niż nieszczęśliwa.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
wwannie
4821 d90f
Reposted frommrcake47 mrcake47 viabadblood badblood
wwannie
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.

June 21 2018

wwannie
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa

June 13 2018

wwannie
2967 8166
Reposted fromlaters laters via12czerwca 12czerwca
wwannie
5308 0658 500
Reposted byfilmowygive--me--loveSkydelanohsoquietelinelaohmydeerpatrzpodnogicat-astropheheartbreakfalkaaSurvivedGirlbansheroyalityxxpannaReddvertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl