Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

wwannie
0646 838f 500

February 19 2018

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
wwannie
wwannie
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viamehhh mehhh
wwannie
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viamehhh mehhh
wwannie
7251 ebb8
Reposted bybumpyjointskurwysynmendaciousOnly2youilluminationbelatrixRoaraAvis
wwannie
6648 2eb5 500
Reposted bybreatheslow123NoCinderellaodnowabadbloodp856greys-anatomylitkaataliabooheartbreaknothingcansaveyoumamba1poolunampajewskamissmiserable

February 18 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

February 17 2018

wwannie
wwannie
4762 4a4a
Reposted bySkydelanmolotovcupcakepati2k6nailininiskowoselseywikszpoprostuyukipati2k6lamujermonroewiecznamonroethenatusscatherineeerossesbreatheslow123

February 16 2018

wwannie
3844 bfae
"Frances Ha"
Reposted byitsrainyoutsidebadbloodStoneColdSoberbeattmansweetnothinggWlodarajointskurwysynjestemdeszczemhesiamelamamba1

February 15 2018

4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
wwannie
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaolivierk olivierk
wwannie
9439 321f
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaasylopath asylopath
wwannie
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaasylopath asylopath
wwannie

February 14 2018

wwannie
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajoannna joannna
wwannie
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaIriss Iriss

February 13 2018

wwannie
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa
wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl