Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

wwannie
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy

October 18 2019

wwannie
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viaaikko aikko

October 17 2019

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

October 16 2019

wwannie
8718 d47c 500
Reposted fromoll oll viamoai moai
wwannie
wwannie
2886 8d37
Does it get easier?
Reposted frombehindmyeyelids behindmyeyelids viacotarsky cotarsky

October 15 2019

wwannie

October 14 2019

wwannie
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
wwannie

October 13 2019

wwannie
wwannie

Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie skrzywdzić.


— Stephen King – Doktor Sen

October 10 2019

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme
wwannie
Reposted fromshakeme shakeme

October 09 2019

wwannie
2850 2324 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
wwannie
Reposted fromshakeme shakeme

October 08 2019

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme

October 07 2019

wwannie
Reposted frombluuu bluuu viaaikko aikko
wwannie
Gdy stajemy się zdrowsze i bardziej zrównoważone, automatycznie pociągamy zdrowszych i bardziej zrównoważonych mężczyzn. 
— Robin Norwood
Reposted fromagatiszka agatiszka viacotarsky cotarsky
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaaikko aikko
wwannie
6582 5e8d 500
Reposted fromnyaako nyaako viaaikko aikko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl