Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

wwannie
Zaangażowanie jest tam, gdzie jest słowo "bardzo chcę", a poświęcenie jest tam, gdzie jest słowo "bardzo muszę". Istnieje bardzo duża różnica między tymi słowami i miedzy życiem zaangażowanym, a życiem poświęconym. Wyobraź sobie jajecznicę na boczku, w przypadku kura była zaangażowana, a świnia się poświęciła - w tym przypadku konsekwencje są bardzo skrajne. W życiu nigdy nie należy się poświęcać, ponieważ koszty tego są zawsze większe niż zyski.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou via12czerwca 12czerwca
wwannie
wwannie
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viapozakontrola pozakontrola

February 16 2019

wwannie
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaojkomena ojkomena

February 14 2019

wwannie
8479 71f0
"Manchester by the sea"
Reposted byfilmowybeattmanmalinowowa
wwannie
- Co umacnia charakter człowieka? - Myślę, że poniesione w życiu porażki. Straty. Każdy zniesiony ból. Łzy i pot. Upadki. Miejsce poza podium. Powtarzający się schemat. Sądzę, że umacnia nas to, o co musieliśmy walczyć aż do krwi. Coś, co zabrało nam dużo czasu i siły. Coś, co powodowało, że po drodze traciliśmy całą motywację, która przyprowadziła nas tutaj na początku. Coś, co pozwoliło nam upaść zbyt wiele razy, do tego stopnia, że nie potrafiliśmy wstać. Coś, co popychało nas w dół i żadna siła nie była w stanie nas wyciągnąć. Umacnia nas chwila, w której ta cała brudna walka okazuje się być wartościowa i pokazuje nam, że miała sens, że nie była wcale taka niepotrzebna. Czasami musimy kilka razy upaść, poleżeć, zastanowić się, a w końcu wstać i pójść po swoje, tym razem silniejsi.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianikomuanislowa nikomuanislowa
wwannie
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood

November 10 2018

wwannie

November 07 2018

wwannie
To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek.
(...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem

November 05 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies

November 04 2018

wwannie
wwannie
wwannie
wwannie
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeternaljourney eternaljourney

November 01 2018

wwannie
2158 9027 500
Politechnika Gdańska

October 28 2018

wwannie
Zrozumiałam, że dobro to nasza prawda, chociaż zewnętrzny świat często każe nam sądzić, że jest zupełnie inaczej. Nasza prawda to nasza dusza i świat naszego serca. Tam jest radość - taka zwyczajna, bez powodu. Tam mieszka spokój, który oznacza całkowitą pewność. Tam jest miłość.
— Agnieszka Maciąg
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes
wwannie
4968 a98d 500
Reposted byquotesfilmowyeazyicachalotniebalaganovenoriammistakemalinowowaDagarhenszarlotka76into-blackbakteryjaofbitchesandbutterflies
wwannie
Reposted frombluuu bluuu

October 24 2018

wwannie
Reposted frombluuu bluuu

October 22 2018

wwannie
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl