Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

wwannie
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 27 2017

wwannie
4364 c2d8
wwannie
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 25 2017

5869 d48c 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viabadblood badblood
wwannie
wwannie
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
wwannie

March 24 2017

wwannie
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou

March 22 2017

wwannie
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viakotfica kotfica

March 19 2017

wwannie
7188 3d89 500
Reposted frompierdolony pierdolony viamaybeyou maybeyou
wwannie
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viabadblood badblood

March 18 2017

wwannie
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaawaken awaken

March 16 2017

wwannie
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viaaffascinante affascinante
wwannie
- Nigdy nie prosiłam cię, abyś został. - Nie - potrząsnął głową. - Nie prosiłaś. - Cóż, to chyba najwyższa pora, abyś poszedł. - Tak? Podszedł prosto do mnie. Przygotowałam się na to, ale w ostatniej chwili skręcił w lewo i minął mnie. Zamknęłam oczy, kiedy powietrze, które było wokół niego, uderzyło we mnie. Miałam dziwne myśli. Najdziwniejsze. Nigdy więcej nie będziesz czuć jego zapachu. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
wwannie
Znam ten wzrok. Ten wzrok mówi: chciałabym Cie przeprosić, choć jeszcze nie wiem, za co, ale pomóż mi w tym, złap mnie za rękę. Chciałabym, abyś coś ni wytłumaczył. Chciałabym, abyś przede wszystkim był spokojny; spokojny dla mnie.
— Jakub Żulczyk- Ślepnąc od świateł
Reposted fromolakocie olakocie

March 15 2017

wwannie
7179 96b8
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss

March 12 2017

wwannie
(...)już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć
żeby odejść
naprawdę
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood

March 09 2017

wwannie

March 07 2017

wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl